Hoofd menu

OG Update 2016-07

3 weken al weer sinds mijn laatste update. De tijd vliegt. Over 1,5 week is het al weer Koningsdag, ieder jaar het eerste grote optreden van de schutterij in Duiven. En over 2 maanden staat de viering van ons 120 jarig jubileum al weer op het programma. En wie staar er al stil bij de kermis, dat duurt immer nog ruim 4 maanden. De voorbereidingen voor al deze activiteiten zijn echter al in volle gang.

Lees meer: OG Update 2016-07

OG Update 2016-06

Het is paaszaterdag 2016 en zoals gebruikelijk wil ik even terugblikken op de afgelopen 2 weken als voorzitter van OG. Mensen wat gebeurt er veel binnen onze vereniging. Vorige week hebben we tijdens de maandelijkse bestuursvergadering de eerste actiepunten voor de komende kermis al weer afgehandeld. Ook hebben we gesproken over een aantal ideeën om een meer zichtbare "sociale verbondenheid" van O.G. te realiseren. Daar horen we vast nog meer over. Vorige week ook de halfjaarlijkse ledenvergadering van Kring De Liemers. Daar vooral gesproken over de doelstellingen van de kring en de zichtbaarheid van het kringbestuur bij het realiseren van die doelstellingen. Mensen die interesse hebben om zich in te zetten voor de onderlinge verbondenheid van schutterijen in de Liemers zijn bij de kring van harte welkom.

Lees meer: OG Update 2016-06

OG Update 2016-05

Vorige week was federatievoorzitter Wim Sanders onze gast om eens te brainstormen over onze jeugdactiviteiten en de mogelijkheden om onze jeugd ook federatief voldoende aandacht te geven. We hebben gesproken over het jeugdkoningspaar, over de beoordeling van jeugdsecties tijdens mars-en defileerwedstrijden, de deelname van jeugdkorpsen aan het luchtgeweerschieten en de mogelijkheden om het handboogschieten meer op de kaart te zetten. Onze handbooggroep wil daar best een rol in spelen.

Lees meer: OG Update 2016-05

OG Update 2016-04

Vorige week dinsdag was mijn eerste bestuursvergadering als voorzitter van OG. En meteen met de neus in de boter. Niks rustig aan beginnen. Een agenda met 17 kleinere en grotere punten hield ons tot ruim na elf uur bezig. Uiteraard een terugblik en het formuleren van actiepunten na de ALV van begin februari. Door de bestuurswisselingen hebben we een aantal taken nieuw verdeeld. Ben Berends volgt, zoals bekend, Henk Verhaaf op als penningmeester. Hans Kersten neemt de rol van 2e penningmeester op zich. Wilco van Brandenburg zal nu ook vanuit het bestuur de PR werkgroep gaan trekken.

Lees meer: OG Update 2016-04

OG Update 2016-03

2 weken geleden al weer. De ledenvergadering van OG. Een bijzondere bijeenkomst die met ruim 100 aanwezigen zeer goed werd bezocht. En het ging ook ergens over. Pittige discussie vooral over het bestuursvoorstel om de programmering van de kermis aan te passen. Veel bijval voor het betrekken van de jeugd op zaterdagmiddag. Meer kritische geluiden over het verplaatsen van het schuttersfeest van de woensdagavond naar de dinsdagavond. Uiteindelijk werd het nieuwe programma met ruime meerderheid aangenomen. We zullen na de kermis met elkaar evalueren hoe we het ervaren hebben. Het tweede hoogtepunt van de avond was het afscheid van Piet Mathijssen en Henk Verhaaf die beide meer dan 21 jaar zitting hebben gehad in het bestuur.

Lees meer: OG Update 2016-03

FacebookG+Twitter