Hoofd menu

2 weken geleden al weer. De ledenvergadering van OG. Een bijzondere bijeenkomst die met ruim 100 aanwezigen zeer goed werd bezocht. En het ging ook ergens over. Pittige discussie vooral over het bestuursvoorstel om de programmering van de kermis aan te passen. Veel bijval voor het betrekken van de jeugd op zaterdagmiddag. Meer kritische geluiden over het verplaatsen van het schuttersfeest van de woensdagavond naar de dinsdagavond. Uiteindelijk werd het nieuwe programma met ruime meerderheid aangenomen. We zullen na de kermis met elkaar evalueren hoe we het ervaren hebben. Het tweede hoogtepunt van de avond was het afscheid van Piet Mathijssen en Henk Verhaaf die beide meer dan 21 jaar zitting hebben gehad in het bestuur.

In die jaren hebben ze beide, elk op hun terrein, een niet te onderschatten bijdrage gehad aan de ontwikkeling van onze vereniging. Dat ik zelf aan het eind van de vergadering de voorzittershamer van Piet mocht overnemen vervult me met trots. Het voelt daarnaast ook als een bijzondere uitdaging om in deze nieuwe rol de veranderingen waar de schutterij voor staat mee vorm te geven. Ook na de vergadering dendert de trein voort. Vorige week woensdag kwam de jeugdwerkgroep al weer bijeen waarin we samen met vertegenwoordigers van de Liemers Harmonie de volgende Jeugd-dag "Join LHD & OG" in de steigers hebben gezet. Noteer 2 juli 2016 al vast in uw agenda. Ook hebben we met enkele mensen gesproken over de plaats van de kogelvanger tijdens het Koning der koningen schieten op 18 juni en natuurlijk de kermis. De tekening met de gewenste opstelling ligt inmiddels ter beoordeling en goedkeuring bij de kerk. Dit is nodig omdat we de kogelvanger op kerkelijke grond willen plaatsen. In het kader van de overdracht mocht ik deze week, samen met Kitty, een avondje op visite bij Piet en Tiny Mathijssen. Naast nuttige wetenswaardigheden over het voorzitterschap was het vooral ook een heel gezellige avond met bijzondere mensen... A.s. dinsdag staat mijn eerste bestuursvergadering als voorzitter al weer voor de deur. Ik zie er naar uit... werk aan de winkel, maar wel heel mooi werk...

FacebookG+Twitter