Hoofd menu

Van de voorzitter - maart 2017

voorzitterHet is al weer een jaar geleden dat ik de voorzittershamer in ontvangst mocht nemen. Ik heb dit jaar als bijzonder intensief en soms ook spannend ervaren. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die de schutterij een warm hart toedraagt.
Voor veel van onze leden draait het schuttersjaar vooral om Duuvese kermis. Een vernieuwde Duuvese kermis. Een nieuw gebouw, een trap, andere muziek, een zaterdag erbij, geen taptoe, de woensdagavond eraf, een jeugdkoning. Hoeveel "nieuw" kun je verdragen in één jaar. Hebben we de juiste keuzes gemaakt?

Lees meer: Van de voorzitter - maart 2017

Het mag weer

Afgelopen 18 juni klonken weer de vertrouwde knallen van onze voorladers door het Duivense centrum. We roken weer de kruitdampen en we zagen een grote houten vogel stukje bij beetje aftakelen tot, met het honderdste welgemikte schot, de restanten naar beneden kwamen. Dit is koningschieten zoals we het graag nog vele jaren willen zien en meemaken bij onze schutterij.

Lees meer: Het mag weer

Van de voorzitter; 2016-8

Het voelt best wel spannend. We staan een paar weken voor Duuvese kermis 2016. Een kermis die in veel opzichten anders zal zijn dan voorgaande jaren. Allereerst is er natuurlijk de nieuwe locatie. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van het vertrouwde CCOG. Met weemoed voor velen, want we hebben er zo veel mooie momenten mogen beleven. Dit jaar hebben we al een beetje kunnen wennen aan de OGtent. Vaak is er al vergaderd, wekelijks wordt er geschoten. OGtoberfest, nieuwjaarsfeest en ons 120 jarig jubileum hebben ons geleerd dat we eigenlijk prima uit de voeten kunnen “Bij de schutters”. Van ieder evenement hebben we ook geleerd; over zaalopstelling, over plastic “glazen”, over afspraken met de beheerder. We zijn er klaar voor. Het begint al aardig als ons “thuis” te voelen.

Lees meer: Van de voorzitter; 2016-8

Van de voorzitter; 2016-3

Schuttersproat maart 2016

Schuttersvrienden,
“Voorzitter”, het voelt nog wat onwennig, die nieuwe titel. Als ik dit schrijf is het 3 weken geleden dat we officieel afscheid hebben genomen van Henk Verhaaf en Piet Mathijssen. Twee mensen die zich meer dan 20 jaar bijzonder hebben ingezet voor OG. Elders in deze Schuttersproat wordt er meer over geschreven. Vanaf deze plaats past slechts een welgemeend dankjewel. Dank, Henk en Piet, voor al datgene dat jullie voor onze schutterij hebben gedaan. Een beter voorbeeld is nauwelijks denkbaar. Jullie laten een vereniging na die vol in beweging is. Een schutterij ook met uitdagingen van deze tijd. Uitdagingen waarmee het bestuur in nieuwe samenstelling inmiddels met heel veel enthousiasme aan de slag is gegaan.

Lees meer: Van de voorzitter; 2016-3

Schieten met voorladers tijdens de kermis niet meer toegestaan

Schuttersproat augustus 2015
De regelgeving rondom het wapenbezit en wapengebruik in Nederland wordt steeds strenger. Doordat er de laatste jaren een aantal incidenten hebben plaatsgevonden waarin vuurwapens gebruikt zijn, heeft de minister van veiligheid en justitie gemeend strenger op te moeten treden. De (administratieve) organisatie rondom de geldende wetgeving is flink aangescherpt en het aantal typen wapens waarmee geschoten mag worden, is sterk beperkt. Daarnaast wordt de politie steeds meer direct aangestuurd om intensiever en gerichter te gaan controleren op het wapengebruik. Dit alles is vastgelegd in de zogenaamde Circulaire Wapens en Munitie (CWM 2015).

Lees meer: Schieten met voorladers tijdens de kermis niet meer toegestaan

FacebookG+Twitter