Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Schuttersproat augustus 2015
De regelgeving rondom het wapenbezit en wapengebruik in Nederland wordt steeds strenger. Doordat er de laatste jaren een aantal incidenten hebben plaatsgevonden waarin vuurwapens gebruikt zijn, heeft de minister van veiligheid en justitie gemeend strenger op te moeten treden. De (administratieve) organisatie rondom de geldende wetgeving is flink aangescherpt en het aantal typen wapens waarmee geschoten mag worden, is sterk beperkt. Daarnaast wordt de politie steeds meer direct aangestuurd om intensiever en gerichter te gaan controleren op het wapengebruik. Dit alles is vastgelegd in de zogenaamde Circulaire Wapens en Munitie (CWM 2015).

Ook Onderling Genoegen heeft te maken met deze nieuwe aanpak. Om als vereniging één of meer vuurwapens in bezit te mogen hebben moeten wij door de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) worden gecertificeerd. Dat betekent dat we aan strenge (vooral administratieve) richtlijnen moeten voldoen om er zeker van te zijn dat wij het veilig en oordeelkundig gebruik van onze wapens goed onder controle hebben. Wij zijn inmiddels begonnen om dit voor OG uit te werken en hopen in de loop van dit jaar deze certificering ook te behalen. Dit is nodig om onze voorladers te mogen behouden. Daarnaast is wettelijk vastgelegd met welk type wapens geschoten mag worden door schutters die geen KNSA licentie hebben en daarbij ook nog minimaal 1,5 jaar lang bij een gecertificeerde schietvereniging minimaal 18 schietbeurten per jaar hebben geschoten. De regeling is best ingewikkeld maar het komt er uiteindelijk op neer dat er door de schutters die mee willen doen met het prijs- en koning schieten, alleen nog geschoten mag worden met een enkelschots klein kaliber geweer, een zogenaamde .22 LR (6 mm).
Het schieten met onze voorladers, zoals we dat al meer dan 40 jaar gewend zijn bij Onderling Genoegen is wettelijk niet meer toegestaan. Het bestuur heeft besloten om de nieuwe wetgeving te respecteren. Dit doet natuurlijk pijn. Erg veel pijn, maar we hebben geen andere keus. We zullen op kermismaandag 2015 ons prijs- en koning schieten uitvoeren met 6 mm geweren. Niet omdat we dat zo graag willen, maar omdat het moet. Afspraken zijn inmiddels gemaakt met schutterij Vrede en Vriendschap uit Herwen om in 2015 het schieten voor ons te verzorgen. Zij hebben al vele jaren ervaring met deze manier van vogelschieten en zullen samen met ons zorgen dat alles netjes binnen de wettelijke regels verloopt.
ID verplicht voor prijs- en koning schieten
Om mee te mogen schieten is voor de deelnemende schutters een geldig identiteitsbewijs vereist. Ook dit is vastgelegd in de CWM 2015. Wij zijn wettelijk verplicht om het ID nummer van de deelnemers te registreren. Neem dus je ID-kaart, paspoort, of rijbewijs mee en zorg dat je je tijdig meldt bij de vogel. We kunnen dan het nummer registreren en toch zorgen dat het schieten vlot kan doorgaan.
Is het schieten met onze voorladers nu voorgoed verleden tijd? Dat is nog niet te zeggen. Vanuit de Gelderse schuttersfederatie worden initiatieven ontplooid om een verruiming in de wet tot stand te brengen met betrekking tot de toegestane wapens bij traditioneel vogelschieten. Namens onze schutterij hebben Gerbert Kampes en Frans Dieker zitting genomen in de federatieve werkgroep met het doel om vogelschieten met voorladers in de toekomst weer mogelijk te maken. Of dit gaat lukken is niet te voorspellen. Wij gaan er in ieder geval ons uiterste best voor doen.

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2022