Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Schuttersproat augustus 2013

Wanneer we praten over de historische achtergronden van de schutterijen en de gilden dan hebben we het ook vaak over het ontstaan van de naam schutterij. Er doen verschillende verhalen de ronde. “Schutterij” komt van “schieten” en “schutterij” komt van “beschutten” zijn de twee meest gehoorde varianten. Nu moet je niet aan mij vragen welke van de twee historisch gezien de juiste is. Voor beide is ongetwijfeld iets te zeggen. Gevoelsmatig heb ik echter het meest met de tweede variant.

Schutterij is afkomstig van beschutten. Beschutten in de zin van beschermen en behoeden, van zorg voor de samenleving. De schutterij heeft natuurlijk al lang niet meer de macht en de kracht om werkelijk te kunnen beschermen. Betekent dat dan dat die historische betekenis helemaal niet meer bestaat? Je zou toch willen dat er ook in de tegenwoordige schutterij nog iets terug te vinden is van die oorspronkelijke sociale taak. Een taak die verder gaat dan het gewapend verdedigen van de eigen gemeenschap.

Formeel gezien beperkt de sociale taak van onze schutterij zich tot “het geven van feestelijkheden tot veredeling van de genoegens der kermis te Duiven” (Uit de erkenning bij Koninklijk Besluit 1904). Deze taak is ook in vergelijkbare bewoordingen opgenomen in onze statuten. En we moeten zeggen. Dat feestje bouwen lukt onze schutterij prima. Velen onder ons leven al weer toe naar die laatste dagen van augustus. Dus dat zit echt wel goed.

En toch steekt het een beetje. Een schutterij is toch meer dan feestje bouwen? Waar zit die sociale taak dan nog meer? Eigenlijk merken we daar niet zo veel van. Daar zouden we het met elkaar eens over moeten hebben, dacht ik al een tijdje geleden. En dan verschijnt plotseling op de website van onze schutterij onderstaand artikel (schutterij Onderling Genoegen ondersteunt voedselbank). Jee, denk je dan… dat is nou precies waar het om gaat. Op deze manier kan de schutterij een heel klein beetje van haar oorspronkelijke sociale taak toch in praktijk blijven brengen. Maar waarom weet ik dat eigenlijk niet. En als ik het niet weet, dan zijn er waarschijnlijk nog heel veel meer schutters (m/v) die het niet weten.

Als je er dan met anderen over praat dan blijkt dat de schutterij dit al een aantal jaren doet. Het begon bij de nieuwjaarsbijeenkomst in 2005, vlak na de tsunami van kerstmis 2004. We herinneren ons nog dat het bedrag dat was uitgetrokken voor consumptiebonnen door de schutterij werd gestort op giro 555 ten gunste van de slachtoffers. Vanaf dat moment heeft de schutterij vaker een bijdrage geleverd voor groepen mensen in onze gemeenschap die ondersteuning kunnen gebruiken. Na die eerste keer werd het doel steeds gezocht binnen Duiven. Dit past ook bij de oorspronkelijke taak van een schutterij: het bijdragen aan het maatschappelijk welzijn binnen de eigen gemeenschap. Dat doen we heel zichtbaar door feest te vieren en door aanwezig te zijn bij gebeurtenissen die onze gemeenschap aangaan. Dat doen we daarnaast wat minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk: door Duivense initiatieven te ondersteunen die hulp verlenen aan mensen die het niet zo goed getroffen hebben als wij. En dat mag best eens gezegd worden. Ook dat is onderling genoegen. Ook daar dragen “wij” aan bij. Laten we ons voornemen om dat ook in de toekomst te blijven doen.

Jullie commandant, Frans Dieker.

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2022