Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Schuttersproat maart 2013

Als ik dit schrijf is nog niet duidelijk hoe het programma van de aubade er op 30 april uit zal zien. Zullen wij dan voor de laatste keer vendelen voor God, Koningin en Vaderland? Of is het de eerste keer voor God, Koning en Vaderland. Het is wel even wennen. Na zoveel jaren Koningin klinkt het woordje Koning best wel raar. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.

Wij vendelen voor God, Koning(in) en Vaderland. Blijkbaar hebben we daar iets mee. Regelmatig komt dit terug in onze activiteiten en tradities. De aubade op Koning(s)(inne) dag noemde ik al. Maar daarnaast kennen we natuurlijk de jaarlijkse eed van trouw aan het wereldlijk en geestelijk gezag. Het 3 maal zwaaien met het vendel boven de hoofden van de vertegenwoordigers van dit gezag in Duiven bevestigt de binding die wij voelen met God, Koning(in) en Vaderland. Over de band tussen schutterij en kerk heb ik al eens eerder geschreven. Maar hoe zit dat dan met dat wereldlijk gezag. Het is duidelijk dat er een band is. De burgemeester neemt als hoogste vertegenwoordiger van de Koning(in) in Duiven jaarlijks de eed van trouw in ontvangst. De commissaris van de Koning(in) is traditioneel de beschermheer van de Gelderse schutterijen en schuttersgilden. De ouderen onder ons kennen vast nog wel Molly Geertsema die met zijn imposante postuur en stem zich graag liet zien in Gelderse schutterskringen. Na hem werd die rol overgenomen door bekende namen als Jan Terlouw en Jan Kamminga en ook de huidige CdK Clemens Cornielje zet die traditie voort. En als de Koning(in) in Gelderland verschijnt dan is er steevast ook wel en schutterij in de buurt om eer te bewijzen.

Ik kan me herinneren dat ook de Duivense vendeliers mochten aantreden toen Koningin Beatrix in 1980, kort na haar inhuldiging de provincie Gelderland bezocht. Ik mocht daar zelf ook bij zijn, onder leiding van toen nog vendelcommandant Gradus Hugen. Wij maakten deel uit van een imposante erehaag van vendeliers op het plein voor het provinciehuis in Arnhem. Hare majesteit passeerde ons toen op enkele meters. Op de een of andere manier voelt dat dan toch als iets bijzonders. De Koning(in) is, naast de priester met het allerheiligste, formeel ook de enige die de vendels mag overschrijden (er over heen mag lopen) al wordt daar op verschillende plaatsen ook wel verschillend over gedacht.

De oorsprong van de band tussen schutterijen en de wereldlijke macht dateert natuurlijk vooral van vroeger tijden. Schutterijen vervulden in lang vervlogen tijden de rol van een soort burgerwacht die als rechterhand van de geldende machthebbers heeft bijgedragen aan orde en rust in de samenleving. Daarnaast waren de schutterijen natuurlijk een prima bron van geoefende jonge kerels die in oorlogstijd konden helpen het vaderland te verdedigen. Vanuit de tradities geredeneerd (en wij zijn natuurlijk een vereniging vol tradities) is de binding met Koning(in) en Vaderland dus prima te verklaren.

De Nederlander van 2013 is echter niet meer zo gezagsgetrouw. En toch blijven wij volharden in het uitdragen van onze sympathie voor het Koningshuis. Er is dus mogelijk iets meer dan alleen de historische samenhang. Wij schutterijen zien ons zelf graag als een bindend element binnen onze gemeenschap. Wij treden op bij die momenten dat de gemeenschap iets te vieren of te herdenken heeft. Wij vieren feest in een sfeer waarbij iedereen uit onze gemeenschap welkom is en waarbij er geen onderscheid meer is in rangen, standen of maatschappelijke positie. Dat bindende element in onze eigen gemeenschap vinden wij ook terug in ons Koningshuis. De Koning(in) is er voor ons allemaal, zonder onderscheid des persoons, in goede en ook in minder goede tijden. Dat voelt goed, net zoals onze schutterij goed voelt. Daarom zullen wij denk ik nog tot in lengte van jaren vendelen voor God, Koning en Vaderland.

Jullie commandant Frans Dieker

Schuttersproat maart 2013

Als ik dit schrijf is nog niet duidelijk hoe het programma van de aubade er op 30 april uit zal zien. Zullen wij dan voor de laatste keer vendelen voor God, Koningin en Vaderland? Of is het de eerste keer voor God, Koning en Vaderland. Het is wel even wennen. Na zoveel jaren Koningin klinkt het woordje Koning best wel raar. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.

Wij vendelen voor God, Koning(in) en Vaderland. Blijkbaar hebben we daar iets mee. Regelmatig komt dit terug in onze activiteiten en tradities. De aubade op Koning(s)(inne) dag noemde ik al. Maar daarnaast kennen we natuurlijk de jaarlijkse eed van trouw aan het wereldlijk en geestelijk gezag. Het 3 maal zwaaien met het vendel boven de hoofden van de vertegenwoordigers van dit gezag in Duiven bevestigt de binding die wij voelen met God, Koning(in) en Vaderland. Over de band tussen schutterij en kerk heb ik al eens eerder geschreven. Maar hoe zit dat dan met dat wereldlijk gezag. Het is duidelijk dat er een band is. De burgemeester neemt als hoogste vertegenwoordiger van de Koning(in) in Duiven jaarlijks de eed van trouw in ontvangst. De commissaris van de Koning(in) is traditioneel de beschermheer van de Gelderse schutterijen en schuttersgilden. De ouderen onder ons kennen vast nog wel Molly Geertsema die met zijn imposante postuur en stem zich graag liet zien in Gelderse schutterskringen. Na hem werd die rol overgenomen door bekende namen als Jan Terlouw en Jan Kamminga en ook de huidige CdK Clemens Cornielje zet die traditie voort. En als de Koning(in) in Gelderland verschijnt dan is er steevast ook wel en schutterij in de buurt om eer te bewijzen.

Ik kan me herinneren dat ook de Duivense vendeliers mochten aantreden toen Koningin Beatrix in 1980, kort na haar inhuldiging de provincie Gelderland bezocht. Ik mocht daar zelf ook bij zijn, onder leiding van toen nog vendelcommandant Gradus Hugen. Wij maakten deel uit van een imposante erehaag van vendeliers op het plein voor het provinciehuis in Arnhem. Hare majesteit passeerde ons toen op enkele meters. Op de een of andere manier voelt dat dan toch als iets bijzonders. De Koning(in) is, naast de priester met het allerheiligste, formeel ook de enige die de vendels mag overschrijden (er over heen mag lopen) al wordt daar op verschillende plaatsen ook wel verschillend over gedacht.

De oorsprong van de band tussen schutterijen en de wereldlijke macht dateert natuurlijk vooral van vroeger tijden. Schutterijen vervulden in lang vervlogen tijden de rol van een soort burgerwacht die als rechterhand van de geldende machthebbers heeft bijgedragen aan orde en rust in de samenleving. Daarnaast waren de schutterijen natuurlijk een prima bron van geoefende jonge kerels die in oorlogstijd konden helpen het vaderland te verdedigen. Vanuit de tradities geredeneerd (en wij zijn natuurlijk een vereniging vol tradities) is de binding met Koning(in) en Vaderland dus prima te verklaren.

De Nederlander van 2013 is echter niet meer zo gezagsgetrouw. En toch blijven wij volharden in het uitdragen van onze sympathie voor het Koningshuis. Er is dus mogelijk iets meer dan alleen de historische samenhang. Wij schutterijen zien ons zelf graag als een bindend element binnen onze gemeenschap. Wij treden op bij die momenten dat de gemeenschap iets te vieren of te herdenken heeft. Wij vieren feest in een sfeer waarbij iedereen uit onze gemeenschap welkom is en waarbij er geen onderscheid meer is in rangen, standen of maatschappelijke positie. Dat bindende element in onze eigen gemeenschap vinden wij ook terug in ons Koningshuis. De Koning(in) is er voor ons allemaal, zonder onderscheid des persoons, in goede en ook in minder goede tijden. Dat voelt goed, net zoals onze schutterij goed voelt. Daarom zullen wij denk ik nog tot in lengte van jaren vendelen voor God, Koning en Vaderland.

Jullie commandant Frans Dieker

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2022