Hoofd menu

Schuttersproat maart 2016

Schuttersvrienden,
“Voorzitter”, het voelt nog wat onwennig, die nieuwe titel. Als ik dit schrijf is het 3 weken geleden dat we officieel afscheid hebben genomen van Henk Verhaaf en Piet Mathijssen. Twee mensen die zich meer dan 20 jaar bijzonder hebben ingezet voor OG. Elders in deze Schuttersproat wordt er meer over geschreven. Vanaf deze plaats past slechts een welgemeend dankjewel. Dank, Henk en Piet, voor al datgene dat jullie voor onze schutterij hebben gedaan. Een beter voorbeeld is nauwelijks denkbaar. Jullie laten een vereniging na die vol in beweging is. Een schutterij ook met uitdagingen van deze tijd. Uitdagingen waarmee het bestuur in nieuwe samenstelling inmiddels met heel veel enthousiasme aan de slag is gegaan.


Denk maar eens aan de ogtent. We moeten onze draai “bij de schutters” nog een beetje vinden. Veel hebben we al geleerd van het ogtoberfest en het nieuwjaarsfeest. Beide avonden zijn heel positief ontvangen, maar er waren zeker ook verbeterpunten. Tijdens onze jubileumviering op 18 juni a.s. zullen we met een gewijzigde zaalindeling en nieuwe afspraken met de ogtent de generale repetitie voor de kermis houden. We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Na het wegvallen van taptoe Duiven hebben we de kans aangegrepen om de kermisprogrammering aan te passen. Meer aandacht voor de jeugd en een oplossing voor de teruglopende belangstelling voor de dinsdagavond. Dat zijn de uitdagingen. Jeugdkoningschieten en een spetterend avondfeest op zaterdag en het verplaatsen van het schuttersfeest naar de dinsdagavond zijn de nieuwe ingrediënten voor kermis 2016.
Over jeugd gesproken. De jeugdschuttersdagen onder het motto “Join LHD & OG” zijn vorig jaar een groot succes gebleken. Deze worden in 2016 herhaald. Kom ook eens kijken op 2 juli a.s. en zie onze toekomst in actie. De eerste stap is gezet om onze jeugd een eigen plek binnen OG te geven. In 2016 worden zeker nieuwe stappen gezet.
Praten we over OG, dan praten we ook over onze tradities. Met pijn in het hart moesten we in 2015 onze voorladers in de kluis laten staan. Achter de schermen werken we hard aan de terugkeer van dit traditionele wapen onder de kogelvanger. Belangrijke stappen zijn al gezet. De laatste loodjes zijn misschien zwaar, maar we hebben goede hoop.
Een schutterij in beweging, dat zijn we. Een bestuur, functionarissen, werkgroepen en leden vol ideeën, vol initiatieven en vooral ook vol enthousiasme, zijn de geweldige basis om die beweging ook de goede richting te geven. Dit alles met behoud van het goede, met oog voor het noodzakelijke, en met het devies “betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid” in het achterhoofd. Het is geweldig om daar voorzitter van te mogen zijn.
Jullie voorzitter, Frans Dieker

FacebookG+Twitter