Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Afgelopen 18 juni klonken weer de vertrouwde knallen van onze voorladers door het Duivense centrum. We roken weer de kruitdampen en we zagen een grote houten vogel stukje bij beetje aftakelen tot, met het honderdste welgemikte schot, de restanten naar beneden kwamen. Dit is koningschieten zoals we het graag nog vele jaren willen zien en meemaken bij onze schutterij.

Dat was wel schrikken toen we eind 2014 werden geconfronteerd met een gewijzigde “Circulaire wapens en munitie” (CWM). Mede naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan de Rijn waren de richtlijnen rond het bezit en gebruik van vuurwapens aanmerkelijk verscherpt. Voor de schutterijen betekende dit dat het koningschieten nog wel mogelijk was, maar dat er moest voldaan worden aan strenge regels. De voor ons belangrijkste beperking was dat er alleen nog maar mocht worden geschoten met maximaal 6mm (.22) wapens. Dat betekende in de praktijk het einde van onze (.54) voorladers.
Om die reden hebben we in 2015 dan ook niet met onze eigen wapens geschoten en is Eddy Peer koning geworden met een “gewoon” geweer.
Omdat we de voorladers wel in ons bezit wilden houden zijn we begin 2015 al begonnen met een certificeringstraject bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Dat resulteerde in oktober 2015 in het behalen van de basiscertificering van de KNSA waarmee we in ieder geval zeker hadden gesteld dat we onze wapens mochten blijven behouden. We mochten er echter nog steeds niet mee schieten.
Om dat toch weer mogelijk te maken hebben 2 mensen van onze schutterij zitting genomen in een werkgroep van de Gelderse schuttersfederatie. Met de KNSA werd een traject uitgezet om het koningschieten met traditionele wapens via het ministerie van Veiligheid en justitie weer mogelijk te maken.
Ondertussen hebben wij ook kontakten gelegd met de Koepel Nederlandse Traditionele schutters (KNTS). Deze van oorsprong Brabantse organisatie was ook bezig om hetzelfde te bereiken.
Uiteindelijk bleek de KNTS eerder dan de KNSA in staat met de minister overeenstemming te bereiken. Dat leverde in november 2015 een nieuwe CWM op waarmee het schieten met voorladers weer mogelijk werd. Wij konden door de eerder gelegde kontakten snel overeenstemming bereiken met de KNTS. Ons veiligheidsreglement is inmiddels formeel door de KNTS goedgekeurd en mede daardoor is door de gemeente de vereiste vergunning weer afgegeven.
We hebben er van kunnen genieten op 18 juni. We gaan weer genieten met de kermis. Het mag weer….

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2022