Hoofd menu

voorzitterAan het einde van 2016 gaan de gedachten onwillekeurig ook naar wat er dit jaar allemaal in en rond onze schutterij is gebeurd. Als kersverse voorzitter heb ik dit jaar als bijzonder intensief ervaren. Een spannend jaar ook. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die de schutterij een warm hart toedraagt en dat zijn er gelukkig velen. Voor het grootste deel van onze leden draait het schuttersjaar vooral om Duuvese kermis. Een vernieuwde Duuvese kermis. Een nieuw gebouw.., een trap.., andere muziek.., een Remigiusplein in ontwikkeling.., een zaterdag erbij.., geen taptoe.., een woensdagavond eraf.., een jeugdkoning... Hoeveel "nieuw" kun je verdragen in één jaar. Is het niet te véél? Hebben we de juiste keuzes gemaakt?

Om antwoorden te krijgen op die vragen hebben we een aantal evaluatierondes gehouden. Binnen het bestuur kwamen we al met een pakket van maar liefst 17 A4-tjes aan verbeterpunten. Werk aan de winkel dus. Maar waar liggen de prioriteiten? Waar liggen precies de behoeftes van de leden? Dat kun je het beste gewoon vragen. Daarom hebben we de evaluaties uitgebreid naar de commandanten van de schutterij en is er ook binnen de verschillende werkgroepen geëvalueerd. Tot slot was er begin november een evaluatieavond voor leden in de OGtent. Zo'n 35 leden hebben hier aan deelgenomen en zéér opbouwend en constructief meegedacht over dingen die goed gingen en dingen die beter kunnen of zelfs beter moeten. We zijn nog bezig met het uitwerken van alle opmerkingen naar concrete actiepunten. Daar komen we in de ledenvergadering op terug, maar een aantal punten springen er wel uit. De zaalindeling is nog niet optimaal, daar valt dus nog iets te winnen. Wat ook zeker aandacht verdient is de muzikale invulling van de 4 dagen. De afwisseling van 3 bands is goed ontvangen. We missen echter nog wel de echte schutterssfeer, de mogelijkheid om te dansen, voldoende aandacht voor ons koningspaar. Dat vraagt en krijgt dus komend jaar meer coaching vanuit OG naar de muziek. En dan is er de plaats van de kermisattracties (ja die waren er wel; aan de andere kant van de Lidl). Daar gaan we met de gemeente over in gesprek, de brief is al onderweg. En zo zijn er nog 10-tallen grotere en kleinere punten die hun plek krijgen in draaiboek en actielijsten.
Het was een intensief jaar. Veel ging goed, van andere dingen hebben we geleerd. Als voorzitter mag je vooraan staan. Vooraan bij de mooie momenten, en ook bij de mindere momenten. Geweldig is het als je de eerste jeugdkoning van OG mag inhuldigen. Moeilijk en uitermate teleurstellend is het als je een goedwillende en gedreven schutter moet vertellen dat hij niet mee mag doen met het koningschieten omdat hij zijn ID niet bij zich heeft. Trots ben je als je schutterij de hoogste prijzen wegsleept bij het concours in Nieuw Wehl. Indringend is het als je afscheid moet nemen van een overleden schutter. Hoopgevend is het als je ziet hoe onze jeugd zich manifesteert op de JOIN dagen. En je stelt jezelf lastige vragen als blijkt dat een goedbedoelde huldiging door de persoon in kwestie heel anders is ervaren. 2016, een bijzonder en leerzaam jaar; 2016, de opmaat naar 2017.
In de gebeurtenissen en ervaringen van 2016 liggen meteen de vragen en de uitdagingen voor 2017. De actiepunten moeten worden omgezet in acties. De acties in resultaten. De schutterij is een levende vereniging met inmiddels meer dan 900 leden, meer dan 100 mensen in uniform, een kleine 10-tal werkgroepen die zich bezighouden met jeugdbeleid, PR, schieten, maatschappelijke betrokkenheid en de voorbereiding van diverse evenementen. Dat alles wordt gecoördineerd door een bestuur waar ik voorzitter van mag zijn. Een eervolle taak die alleen kan slagen door de inzet van vele vrijwilligers binnen onze vereniging. In 2017 dienen zich een aantal vacatures aan in het bestuur en in de werkgroepen. We zijn dus ook op zoek naar mensen die mee willen werken om de bijzondere plaats die de schutterij in onze gemeenschap inneemt te bestendigen en uit te bouwen in de geest van deze tijd.
In de ledenvergadering zullen we een inkijkje geven in de organisatiestructuur van onze vereniging. In die (veranderende) structuur is meer dan ooit plaats voor mensen die een kleiner of groter steentje willen bijdragen. Dat kan binnen het bestuur, maar ook met (deel)taken binnen een van de werkgroepen. Ben jij zo iemand? Of ken jij zo iemand? Stuur mij een berichtje en wie weet vinden we een passende plek.
Dan is er nog het koningschap van Onderling Genoegen... Voorafgaand aan de kermis maakten we ons grote zorgen over het aantal koningskandidaten, Op kermismaandag konden we gelukkig een geweldig koningspaar inhuldigen. De zorgen voor de toekomst zijn echter niet weg. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er bij onze schutterij van meer dan 900 leden jaarlijks minimaal 5 kandidaten onder de vogel staan? Ook hier weer vragen we graag jullie mening. Op ogduiven.nl staat een enquête over het koningschap van OG. Ga daar eens kijken als je die nog niet hebt ingevuld? En beantwoord meteen enkele vragen over het koningschap voor vrouwen, een koning zonder partner, of een koningspaar van hetzelfde geslacht. Je helpt ons er echt mee door ook jouw mening aan ons kenbaar te maken.
2016 was een bijzonder jaar, ik verwacht dat 2017 dat ook weer wordt. Laten we dat samen beleven, te beginnen tijdens ons nieuwjaarsfeest op 14 januari a.s. Ik hoop velen van jullie daar weer te treffen.

Klik [HIER] voor de enquete.

FacebookG+Twitter