Hoofd menu

Schuttersvrienden en vriendinnen,

Het tweede jaar als voorzitter van onze prachtige vereniging zit er al weer bijna op. Als ik dit schrijf leggen we de laatste hand aan de uitnodiging en de stukken van de komende ledenvergadering op 5 februari a.s. Daarmee trappen we al weer af voor het nieuwe schuttersjaar 2018. Dat doen we met een heel goed gevoel over 2017.

Met name voor onze geüniformeerde schutterij was dit jaar bijzonder succesvol. Het regende 1e prijzen op de concoursen waarbij met name de prestaties van onze jeugdvendeliers en niet te vergeten onze hoofdcommandant Theo Bodde tijdens de najaarsledenvergadering van de Gelderse schuttersfederatie werden bekroond met fraaie wisselprijzen.

Voor onze marketentsters was 2017 het jaar van het 10-jarig jubileum dat zijn hoogtepunt vond tijdens het marketentsterstreffen eind oktober. Marketenters en andere vertegenwoordigers van meer dan 20 Gelderse schutterijen waren onze gast en vierden met ons een “kleintje Duuvese Kermis”. De vele complimenten die we hebben gekregen bevestigen dat dit een geweldig geslaagd evenement is geweest.

2017 kende nog meer mooie momenten zoals de deelname aan het landjuweel van Gelderland en, om maar iets bijzonders te noemen, de aanwezigheid van onze vendeliers tijdens de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Een uniek moment beleefden we ook toen onze vice-voorzitter Geert Roelofs voor zijn jarenlange inzet werd onderscheiden in de Nobele orde van de Papegay. Een prestigieuze Europese waardering. Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in 2017, met zijn hoogtepunten, zijn prijzen en ook enkele droevige momenten staat in het jaarverslag op www.ogduiven.nl

Veel veranderingen die we in 2016 hebben ingezet vallen steeds meer op hun plek. Er is nog best het een en ander te verbeteren aan het verloop en de (muzikale) invulling van de kermis. Toch zien we dat een aantal maatregelen die we na de evaluatie van 2016 hebben genomen hun uitwerking niet missen. We zijn daarmee nog niet klaar, maar zeker wel op de goede weg.

De onderlinge betrokkenheid van onze functionarissen en andere vrijwilligers bij onze schutterij heeft in 2017 opnieuw een stap voorwaarts gemaakt. We kijken steeds meer over de grenzen van onze secties heen en steunen elkaar in onze activiteiten. Natuurlijk vieren we dan ook samen feest als we goed gepresteerd hebben. Het groeiend aantal mensen dat de prijsuitreiking tijdens de concoursen mee wil maken is daar een fijn voorbeeld van. Ook het grote aantal aanmeldingen om te helpen bij de Marketentstersdag laat zien dat we bereid zijn om voor elkaar de handen uit de mouwen te steken. In droeve tijden daarentegen zien we ook een bijzonder saamhorigheidsgevoel en mensen die elkaar opzoeken om verdriet te verwerken. Dat alles maakt onze vereniging een waarlijk Onderling Genoegen.

In 2018 zullen we doorbouwen op de resultaten en ook op de evaluaties van 2017. Daarbij liggen tijdens de ledenvergadering een aantal onderwerpen op tafel om de schutterij verder mee te nemen in de tijd waarin we leven. We denken daarbij onder meer aan het “op naam” stellen van de partnerkaart. Dat betekent dat ieder lid, en iedere geregistreerde partner met hun eigen persoonlijke pasje toegang kan krijgen tot onze evenementen. Hiermee willen we de toegangscontrole en de naleving van de alcoholwetgeving vereenvoudigen. Daarnaast geeft het ons informatie over de belangstelling van leden en partners, gedifferentieerd naar leeftijd, voor de verschillende evenementen. Dit helpt ons om nog beter te kunnen zorgen dat onze programmering aansluit bij de behoeften van onze leden.

In de afgelopen jaren hebben we veel, en succesvol, aandacht besteed aan de jeugd binnen Onderling Genoegen. Daarbij hebben we misschien niet genoeg aandacht gegeven aan die leden, die onze vereniging in het verleden gemaakt hebben tot wat zij nu is. In 2018 zal daarom een werkgroep van start gaan met als doel om ook hen voldoende herkenning in onze activiteiten te kunnen blijven bieden.

Een ander punt van aandacht is het koningschap van onze schutterij. Hoewel we in 2017 ook weer hebben kunnen genieten van een nieuw, jong en enthousiast koningspaar, realiseren we ons ook dat dit niet meer vanzelfsprekend is. Omdat het koningspaar een essentieel onderdeel is van de bindende kracht van onze vereniging moeten we er voor zorgen dat het animo om deze functie te mogen vervullen niet nog verder daalt. Tijdens de ledenvergadering willen we ook graag in gesprek gaan met de leden over dit onderwerp. We kunnen daarbij denken aan de verruiming van de voorwaarden rond het koningschap, het verminderen van de verplichtingen, of het nog meer aantrekkelijk maken om koningspaar van O.G. te zijn. Dat betekent ongetwijfeld dat we het koningschap mee laten groeien met de tijd waarin we leven. Concreet hebben we in het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement al de mogelijkheid opgenomen om de partnerkeuze van de koning vrij te laten en daarmee ook een partner van het eigen geslacht te kiezen. Graag gaan we met onze leden in gesprek om te kijken welke aanpassingen verder nog mogelijk of gewenst zijn. Daarover kunnen we dan in komende jaren voorstellen doen en besluiten nemen.

In 2018 gaan we weer mooie dingen met elkaar beleven. Zo verwachten we een uitbreiding in het functionarissenkorps. Dat zullen we op Koningsdag kunnen gaan zien. Verder zullen we naast de gebruikelijke evenementen ook het Europees schutterstreffen in Leudal (L) bezoeken. Dit ongekende schuttersfeest vindt plaats in het weekeinde voorafgaand aan de kermis. We mogen ons daar nu al op verheugen.

In 2017 hebben we gewerkt met een bestuur van 6 mensen met daar om heen een groeiende groep mensen die actief zijn in geüniformeerde functies en in werkgroepen. Ik voel me bijzonder dankbaar voor de inzet van al diegenen die zich inzetten, sommigen meer avonden per week, anderen incidenteel, maar allen noodzakelijk om onze schutterij “Onderling Genoegen” te laten zijn en blijven.

Ik wens iedereen een heel voorspoedig schuttersjaar 2018 toe en ik zie er naar uit om elkaar tijdens het nieuwjaarsfeest op zaterdag 13 januari de hand te schudden. Overigens…. Tijdens het nieuwjaarsfeest speelt New Leaf, en we hebben met hen afgesproken dat het een “ouderwets” gezellige avond gaat worden, voor jong en oud dus. We zien elkaar dan.

Frans Dieker,
voorzitter

Nieuwjaarskaart 2018

 

FacebookG+Twitter